Despina producties
Zangeres Vliegende Stukken Training


Privacyverklaring

Deze ongezellige tekst moet ik hier neerzetten.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verwerk ik uw persoonsgegevens (alleen naam en mailadres) om de nieuwsbrief “Leinkunst” te kunnen versturen.

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is het u op de hoogte houden van mijn optredens. De rechtsgrond is uw eigen, vrijelijk gegeven toestemming. Die toestemming kan op de volgende manieren gegeven zijn:

schriftelijk na afloop van een optreden
per mail
via de site
of op een andere manier.

U kunt zich op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrief door op de uitschrijflink te klikken die onderaan de nieuwsbrief vermeld staat. Of u stuurt een mail naar: leinkunst@xs4all.nl U kunt ook bellen naar 030-2964444.
Als u zich uitschrijft verwijder ik uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Bent u hierover ontevreden dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.